doctors, hvem er det ?

Vi er læger og piloter i doctors! 

Vort mål er at levere de bedste services og dygtiggøre os i flyvemedicin og samtidig holde os flyvende i en travl og sjov hverdag. Det vil glæde os at hjælpe dig med din udstedelse eller din fornyelse af certifikat.

Vil du være en del af vort unge inspirerende team eller blot høre om flyvemedicin eller spørge vore specialister, så send os en mail, for vi afholder kurser og vi vil gerne i dialog! . Vi har venskabs AMEs og AeMC i udlandet og vi udveksler viden og erfaring

I 2008 startede dr. Josephsen doctors, som AME/01, da der blev akut behov og Statens Luftfartsvæsen ønskede det idet en stor flyvelægepraksis  i Køge lukkede med kort varsel. Med udgangen af 2017 er dr. Josephsen blevet optaget af det mere administrative i Trafikstyrelsen på flere transportområdet  og laver ikke længere undersøgelser.

Til gengæld er doctors nu blevet til Doctors.dk ApS, et AeMC,  med en accountable manager, en sikkerheds ansvarlig og en række målbeviste flyvemedicinere og speciallæger, øre-næse-hals læge, øjenlæge, hjertelæge, urolog, psykiater, anæstesilæge, almen praktiserende.

Vi har erfarne Class 1 AMEs, der gerne giver undervisning i Flyvemedicin – og vi har unge læger der har kastet sig ud i at lære flyvemedicin. Vi har også et sekretariat bestående af Anne-Mette, Birgitte og Søren.

_______________________________________________

Flyvelægerne, Søren, Henrik og Christian sammen på skolebænken

  Mikkel S, Henrik, Bjarne, Søren,

Dr. Christian

Dr. Christian

Dr. Tønnes

Dr. Carlo

Dr. Henrik

Fotograf og webmaster er på vej til

Søren O., Hadi, Søren, Bent, Per H,  Henrik R, Ulrich, Anne-Mette og Birgitte.