doctors, hvem er det ?

Vi er læger og piloter i doctors! 

Vort mål er at levere de bedste services og dygtiggøre os i flyvemedicin og samtidig holde os flyvende i en travl og sjov hverdag. Det vil glæde os at hjælpe dig med din udstedelse eller fornyelse af certifikat.

Vil du være en del af vort unge inspirerende team eller blot høre om flyvemedicin eller spørge vore specialister, så send os en mail, for vi afholder kurser og vi vil gerne i dialog! . Vi har venskabs AMEs og AeMC i udlandet og vi udveksler viden og erfaring

I 2008 startede dr. Josephsen doctors, som lille AME/01, efter ønske fra SLV. En meget stor flyvelægepraksis  i Køge lukkede akut. Primo 2018 blev dr. Josephsen i Trafikstyrelsen sat til taxa kort og siden bane og  laver fortsat ikke længere selv pilot undersøgelser.

Selvom Doctors kun er åben på deltid i såvel Kastrup som Hellerup er doctors nu mere fleksibel ift behov, da det er blevet til Doctors.dk ApS, et AeMC,  med en  accountable manager, en sikkerheds ansvarlig og en række målbeviste flyvemedicinere og speciallæger, øre-næse-hals læge, øjenlæge, hjertelæge, urolog, anæstesilæge, GI specialist og almen praktiserende.

Vi er erfarne Class 1 AMEs, der giver undervisning i Flyvemedicin – og vi er unge pilotcertificerede læger der har kastet sig ud i at lære flyvemedicin. Ja rent faktisk er vi læger overvejende alle selv certificerede til at flyve.  Vi har et sekretariat bestående af Anne-Mette, Birgitte og Søren. Vor funktion er i overensstemmelse med vort management system, hvilket også konstateredes af EASA ved inspektion september 2018.

_______________________________________________

FOTO1: Flyvelægerne Søren Okholm, Henrik Eckholdt og Christian Gufler sammen på skolebænken

FOTO 2: Dr. Christian Fuglesang S. Jensen er 31 år og uddannet læge fra Københavns Universitet. Til dagligt er Christian ansat på Urologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital og er aktuelt i gang med sin PhD-afhandling. Christian har af to omgange været ansat på Department of Urology, University of Michigan i USA.  Christian har altid haft interesse for flyvning og har siden 2007 været aktiv fritidspilot.  Christian haft desuden dykkercertifikat. Christian har været tilknyttet Doctors.dk siden foråret 2017 og er  en meget erfaren flyvelæge.

Dr. Christian Gufler

FOTO 4: Dr. Tønnes Puntervold er praktiserende læge på Amager i det daglige. Tidligere praktiserende læge i Rudkøbing, Langeland og fra1992-1996 Læge Værøy, Lofoten Norge. Blev speciallæge i Almen Medicin november 1996 og har således 19 års anciennitet som praktiserende læge. Tønnes er gift og har 5 børn. Tønnes er selvfølgelig selv fritidsflyver – > 30 års erfaring –  og har desuden instrumentbevis. Er tillige dykkecertificeret.

Dr. Carlo Barcella

Dr. Henrik Eckholdt

Fotograf og webmaster er på vej til….

Acc. manager Mikkel Scheel, AME1/3 Søren Okholm, Opthalmolog og indehaver af Scandinavian Eye Center Hadi Kjærbo, Opthalmolog Usman Khan,  Anæstesiolog og pilot Christian Gufler, ORL specialist Eckholdt, AME1/3  Bent Drechsler, Kardiolog Per Hildebrandt Rossen, Læge Peter Vibe og i sekretariatet Søren Rossen og assistent Anne-Mette Høj.